ผู้ว่าฯมหาสารคาม ออกเตือน ปลอมปนหอมมะลิ105
วันศุกร์ที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 14:47 น. | อ่าน 1035 ครั้ง

(7 ธ.ค.58) นายโชคชัย  เดชอมรธัญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เปิดเผยว่า จากการสืบทราบข้อมูลเชิงลึกพบว่าขณะนี้มีพ่อค้าข้าวเปลือกรายย่อยหลายจังหวัด นำข้าวเปลือกคุณภาพต่ำจากจังหวัดอื่นมาผสม ปนกับข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 แล้วนำออกขายให้กับโรงสี สหกรณ์การเกษตร และตามตลาดนัดข้าวเปลือก ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว เป็นการกระทำความผิดฐานปลอมปนสินค้า และการฉ้อโกง ทำให้ผู้รับซื้อข้าวหอมมะลิ105 และจังหวัดได้รับความเสียหาย  เสียชื่อเสียงในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี

ดังนั้น จึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องในการซื้อขายข้าวเปลือกได้รับทราบและปฏิบัติ  โดยขอให้ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวหยุดการกระทำนั้น   หากตรวจพบความผิดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งในกรณี ความผิดฐานปลอมปนสินค้า และการฉ้อโกง  พร้อมขอให้พ่อค้าข้าวเปลือก สหกรณ์การเกษตร และโรงสีข้าวที่รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 ได้ใช้ความระมัดระวัง และตรวจสอบคุณภาพข้าวให้ละเอียดมากขึ้น หากตรวจพบว่ามีการปลอมปน ขอให้รีบแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของข้าว และผู้ที่นำข้าวมาขายทันที

พร้อมกันนี้ขอให้เกษตรกรได้ช่วยกันสอดส่องดูแลและติดตามพฤติกรรมของพ่อค้าข้าวเปลือกในหมู่บ้าน หากพบว่าพ่อค้ารายใดมีพฤติกรรมดังกล่าวขอให้แจ้งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสหกรณ์การเกษตรประจำหมู่บ้าน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ได้ทันที ที่โทรศัพท์หมายเลข 043711073